Життєвою дорогою дитину ведуть два розуми, два досвіди: сім'я та навчальний заклад. Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Державній національній програмі «Освіта. Україна ХХІ ст.», Положення про дошкільний навчальний заклад, змісту Базового компонента дошкільної освіти, одним з головних завдань, що стоїть перед закладом, є взаємодія з сім'єю.
Сьогодні акцент робиться на інтеграцію родинного та суспільного виховання, активне залучення родин до навчально - виховного процесу. В основу взаємодії сучасного дошкільного закладу і сім’ї покладається співробітництво. Ініціаторами його встановлення має виступати дошкільний навчальний заклад, оскільки педагоги професійно підготовлені до освітньої роботи, усвідомлюють, що співробітництво з батьками потрібне в інтересах дитини.
Сім'я і дитячий садок пов'язані формою наступності, що забезпечує безперервність виховання і навчання дітей. Однак дошкільник - естафета, яку передає сім'я в руки педагогів дитячого закладу. Тут важливий не принцип паралельності, а принцип взаємопроникнення двох соціальних інститутів. Взаємодія являє собою спосіб організації спільної діяльності з родинами, яка здійснюється на основі соціальної перцепції за допомогою спілкування.
Сім'я і дитячий садок мають свої особливі функціїі, які не можуть замінити один одного. Важливою умовою наступності є встановлення довірчого ділового контакту між родиною та дитячим садом, в ході якого коригується виховна позиція батьків, педагогів.
Зростання ролі освіти, яке спостерігається в багатьох країнах світу, в тому числі і в нашій країні, змінює ставлення до дошкільних установ. Тепер на перше місце ставиться педагогічна функція дошкільного закладу, який виховує, навчає, успішно готує до школи.
Щоб ефективно виконувати педагогічну функцію, дошкільний заклад має постійно модернізувати зміст і якість освітньої роботи з дітьми, шукати шляхи більш сильного впливу на кожну дитину. Це ставить педагогічний колектив дошкільного закладу перед необхідністю шукати в особі сім'ї союзника,однодумця у вихованні дитини.
Закладом створено ефективну систему взаємодії учасників педагогічного процесу (дітей, вихователів, батьків) у формуванні єдиного підходу педагогів і батьків до процесу виховання дитини; акцент робиться на інтеграцію родинного та суспільного виховання, активне залучення родин до освітньо - виховного процесу.
Дошкільним закладом розроблено механізм науково-методичного переходу до багаторівневого процесу взаємодії сім'ї та дитячого садка в ході реалізації даної системи, в процесі якого сім'я і дитячий садок пов'язані формою наступності, що забезпечує безперервність виховання інавчання дітей.

/Files/images/Рисунок2.png


НАША МЕТА:

1. Створити умови для формування партнерської співпраці дошкільного закладу й сім'ї.
2. Сприяти відродженню сімейного виховання.
3. Підвищити рівень педагогічних знань батьків.
4. Залучити батьків до навчально-виховного процесу.
5. Приділити увагу роботі з бать­ками дітей пільгового контингенту та батькам дітей з особливими освітніми потребами.

ЗАВДАННЯ:

1. Створювати передумови для соціальної активності батьків шляхом формування їхньої педагогічної позиції через залучення батьків до участі в справах закладу.
2. Активізовувати участь батьків в навчально - виховному процесі через вивчення індивідуальних потреб.
3. Проводити моніторингові дослідження інте­ресів, потреб батьків для визначення необхідних умов для організації успішної спільної діяльності.
4. Надавати психолого-педагогічну, інформаційно-правову, навчально-освітню, методичну й організаційну допомогу сім'ї через інноваційні форми роботи.

Роль педагогічної культури батьків у родинному вихованні дітей досліджували Г.С. Сковорода, С. Русова, К.Д. Ушинський, А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський.
К.Д. Ушинський , досліджуючи педагогічну підготовку батьків щодо виховання дітей зазначав: «…Батьки завжди є хоч почасти вихователями своїх дітей і кладуть перші зерна майбутніх успіхів чи не успіхів виховання. Зрозуміло без пояснень, як важливо для них у цьому випадку набути педагогічних знань».
А.С. Макаренко, характеризуючи систему родинного виховання доводив, що потрібна правильна та цілеспрямована організація впливу на дитину спрямована великим педагогічним знанням. «У сім’ю організація впливу на дитину повинна прийти через широку педагогічну пропаганду, через приклад кращої сім’ї, через підвищення вимог до сім’ї».
Доцільно згадати слова В.О. Сухомлинського: «У дошкільні роки дитина майже повністю ідентифікує себе з сім'єю і, відкриваючи і стверджуючи себе та інших людей переважно через судження, оцінку і вчинки батьків». Він вважав, що завдання вихователя можуть бути успішно вирішені в тому випадку, якщо дитячий сад підтримує зв'язок з родиною, між вихователем і батьками встановилисявідносини довіри і співробітництва.
Спираючись на принципи взаємозв’язку дошкільного навчального закладу з родинами вихованців, сімейного виховання, ми продовжуємо роботу з батьками впроваджуючи інноваційні підходи в організації роботи з батьками.

Дошкільний навчальний заклад надає всебічну допомогу батькам у розвитку, вихованні та навчанні дитини, піклується про збереження та зміцнення здоров'я, психічного та фізичного розвитку. Значна увага приділяється удосконаленню системи роботи з батьками, залученню їх до участі в освітньому процесі. В групах наявні консультативні матеріали, проводиться опитування батьків з метою привернення уваги до напрямків роботи дошкільного навчального закладу. Питання організації роботи у дошкільному навчальному закладі розглядаються на батьківських зборах, засіданнях ради закладу, конференціях, консультаціях, під час бесід та дискусій, Днів відкритих дверей.

Батьки запрошуються до відвідування сайтів, участі в Інтернет - конференціях, обговорень на форумах. Такі заходи значно покращують рівень обізнаності з різних життєвих питань, попереджують помилки щодо виховання власних дітей.

Батьківський комітет організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій), розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків. Один раз на квартал проводяться засідання батьківського комітету, де аналізуються питання щодо організації харчування, робота з профілактики дитячого травматизму, вирішуються проблеми матеріально - технічної бази закладу, проводяться фінансові звіти.

Кiлькiсть переглядiв: 377

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.