Організаційно-методичний супровід розвитку дитини дошкільного віку

У 2016/2017 навчальному році зміст освітньої роботи з дітьми дошкільного віку педагогічний колектив вбачає у відповідності з основними концептуальним положеннями Базового компонента дошкільної освіти, яким визначено вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6 (7) років перед її вступом до школи. Базовий компонент передбачає оволодіння змістом дошкільної освіти впродовж усього періоду дошкільного дитинства і визнає цінність кожного вікового етапу для особистісного розвитку за умови повної реалізації дитиною своїх потенційних можливостей.
У навчально-виховному процесі закладу у межах особистісно-орієнтованого підходу зміст навчання буде передбачати гуманістичні підходи у вихованні кожної дитини в сукупності всіх її проявів, у тому числі й вікових, статевих, особливостей індивідуальної історії життя. Завдання змістовних ліній Базового компонента дошкільної освіти буде реалізуватись через використання різноманітних форм організації педагогічного процесу, зокрема занять різних видів і типів, індивідуальна робота, пошукові ситуації, спостереження, організовані ігри тощо.

Структура 2016/2017 навчального року

Навчально-виховний процес в ДНЗ№10 організовано у відповідності з річним планом ДНЗ №10 на 2016/2017 навчальний рік, календарним навчальним графіком:
Навчальний рік у ДНЗ починається 1 вересня 2016 року і закінчується 31 травня 2017 року. З 01 червня по 31 серпня триває літній оздоровчий період.

Тривалість навчального року

I півріччя 01.09.2016 - 30.12.2016
II півріччя 09.01.2017 - 31.05.2017

Графік канікул:

Осінні - 5 календарних днів - з 31 жовтня до 04 листопада 2016 року.
Зимові - 10 календарних днів - з 30 грудня 2016 до 08 січня 2017 року.
Весняні - 10 календарних днів - з 25 березня до 02 квітня 2017 року.
Літні - 90 календарних днів - з 01 червня до 31 серпня 2017 року.
В період зимових та літніх канікул навчально-виховна робота направлена на оздоровлення, загальний розвиток, організацію розваг та творчості дітей.

Організація навчально-виховного процесу:

В закладі функціонують 10 груп різного віку від раннього до старшого дошкільного.
1 група раннього віку - від 1 років до 2-х років;
2 групи переддошкільного віку - від 2-х років до 3-х років;
3 групи молодшого дошкільного віку – від 3-х до 4-х років;
2 групи середнього дошкільного віку від 4-х до 5-ти років;
2 групи старшого дошкільного віку – від 5-ти до 6-ти (7) років.
Організація освітнього процесу здійснюється за блочно-тематичним принципом на засадах інтеграції, що значно сприяє скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) та знижує навчальне навантаження на дітей.
Тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в молодшій, середній, старшій групах), проте інтегроване заняття може замінити всі інші, крім занять з фізичної культури й музичного виховання.
У середині та наприкінці занять, що потребують високого інтелектуального напруження чи статичної пози дітей, проводяться фізкультурні хвилинки.
Тривалість перерв між заняттями має становити не менше 10 хвилин.
Заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності, проводяться переважно в першу половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок, середа), поєднуються та чергуються із заняттями з музичного виховання та фізкультури.
Для дітей віком від 2 до 3 років проводяться заняття тривалістю до 10 хвилин.
Тривалість одного заняття:
у молодшій групі (4 рік життя) - не більше 15 хвилин;
у середній групі (5 рік життя) – 20 хвилин;
у старшій групі (6 рік життя) – 25 хвилин.
Максимально допустима кількість занять у першій половині дня:
- в молодшій та середній групах не перевищує двох,
- у старшій - трьох організованих навчальних занять.
Тривалість перерв між заняттями становить 10 хвилин.
Безперервна безпосередньо освітня діяльність в групах планується як в першій так і в другій половині дня

ПЕРЕЛІК навчальних видань та робочих зошитів,рекомендованих Міністерством освіти і науки України,що використовується у ДНЗ №10

№ п/п Назва Автор Мова видання Видавництво Документ про надання грифа
1 2 3 4 5 6
1. Базовий компонент дошкільної освіти. наук. керівник Богуш А. М. укр. МЦФР Наказ МОНмолодьспорт від 22.05.2012 № 615
Програми
Комплексні програми:
2. Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років. кер. проекту Огнев`юк В. О., наук. ред. Бєлєнька Г. В., Половіна О.А., авт. кол. БогінічО.Л., Коваленко О. В., Машовець М. А. та ін. укр. Університет ім..Бориса Грінченка Лист МОН від 09.11.2015 № 1/11-16163
3. Оберіг. Програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років. наук. керівник Богуш А. М. укр. Мандрівець Наказ МОН України від 24.06.2014 № 750
Робочі зошити
4. Промінчики знань: інтегровані заняття для дітей 5 років. Діб Л. М., Новікова В. М. укр. Ранок Лист ІІТЗО від 11.11.2014 № 14.1/12-Г-1758

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДИТИНУ (інваріантна складова) у Первомайському дошкільному навчальному закладі (ясла – садку)№10 «Ромашка» Первомайської міської ради Харківської області на 2016/2017 навчальний рік

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами
раннього віку (від 1 до 2 років) перша молодша (від 2 до 3 років) друга молодша (від 3 до 4 років) середня (від 4 до 5 років) старша (від 5 до 6 (7) років)
Ознайомлення із соціумом 1 1 2 2 3
Ознайомлення з природним довкіллям 1 1 1 1 2
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо) 3 4 4 5*** 5***
Сенсорний розвиток 2 2 - - -
Логіко-математичний розвиток - - 1 1 2
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 2*** 2*** 3*** 3 3
Здоров’я та фізичний розвиток* 2 2 3 3 3
Загальна кількість занять на тиждень 9 10 11 12 15
Додаткові освітні послуги на вибір батьків - - - - -
Максимальна кількість занять на тиждень 9 10 11 12 15
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)** 1,3 1,4 2,45 4,10 7,15
* Години, передбачені для фізкультурних занять не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.
** Максимально допустиме навчальне навантаження визначають шляхом множення загальної кількості занять на тиждень, відведених на вивчення освітніх ліній у віковій групі, на тривалість заняття залежно від віку вихованців.
*** Заняття з художньої літератури введені в освітню лінію «Художньо-продуктивна діяльність» в середніх та старших групах, а в молодших групах, раннього віку в освітню лінію «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування»
Кiлькiсть переглядiв: 423

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.